Com afrontar l'entrevista de treball

Si ha arribat el moment que l'empresa et conega, prepara't per a afrontar este primer contacte amb confiança i autenticitat, mostrant el millor de tu. A continuació, et deixem alguns consells perquè prepares la teua entrevista de treball i la superes amb èxit:


1. INVESTIGA SOBRE L'EMPRESA. Coneix a fons l'empresa, la seua cultura, valors i objectius. Esta informació et permetrà adaptar les teues respostes i demostrar el teu interés en l'organització.

2. CONEIX EL LLOC. Familiaritza't amb els requisits del lloc i les responsabilitats associades. Això t'ajudarà a destacar les habilitats i experiències rellevants durant l'entrevista.

3. PREGUNTES FREQÜENTS. Prepara preguntes típiques d'entrevistes i elabora respostes concises i convincents. Practica enfront de l'espill o amb un amic per a guanyar confiança.

4. DESTACA ELS TEUS ASSOLIMENTS. Identifica assoliments passats que demostren les teues habilitats i contribucions. Quantifica els teus èxits quan siga possible per a recolzar les teues afirmacions.

5. PREGUNTES PER A EL/LA ENTREVISTADOR/A. Prepara preguntes intel·ligents sobre l'empresa, l'equip i el lloc. Això mostrarà el teu interés i determinació.

6. CUIDA LA TEUA IMATGE. Vestix de manera professional i d'acord amb la cultura de l'empresa. La primera impressió compta, i la vestimenta adequada pot contribuir a transmetre una imatge positiva.

7. SOMRIU. Un somriure transmet positivitat, confiança i entusiasme, creant una connexió més forta amb el/la entrevistador/a. Assegura't que siga natural i estiga adaptada al to de la conversa, reflectint la teua autenticitat i actitud.

8. LLENGUATGE CORPORAL POSITIU. Mantingues un llenguatge corporal obert i positiu que transmeta confiança. Exemples d'això són: donar la mà amb seguretat, contacte visual i una postura recta.

9. SIGUES PUNTUAL. Planifica arribar a l'entrevista amb temps de sobres. La puntualitat reflectix professionalitat i respecte pel temps dels altres.

10. FORA NERVIS! Practica tècniques per a controlar l'estrés, com la respiració profunda. Mantingues la calma durant l'entrevista, fins i tot davant preguntes desafiadores.